CZEKAJ WCZYTUJE STRONĘ

Zup - O firmie

Zup - O firmie

Misja i strategia przedsiębiorstwa

Zakład Produkcyjny Sp. z o.o., konkuruje na rynku produktami galanterii betonowej najwyższej jakości. Dodatkowo oferowane produkty może również sprzedawać z usługą polegającą na ich wbudowaniu, np. budowa dróg, placów, etc.

Przedsiębiorstwo jest organizacyjnie przygotowane do sprzedaży kompleksowej usługi, polegającej na realizacji zadań z zakresu budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i drogowego, albowiem oprócz doskonałej jakości kostki brukowej i innych elementów galanterii betonowej i budowlanej, posiada własne grupy produkcyjne bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i ludzi do budowy dróg, ulic, placów parkingowych oraz placów manewrowych.

Do swojej oferty przedsiębiorstwo wprowadziło rozchwytywany na rynku bardzo dobry produkt, którym jest płyta betonowa do budowy dróg śladowych. Zastosowanie tej płyty do budowy dróg jest sposobem na obniżenie kosztów inwestycji o około 40%, albowiem wykonanie tej drogi z tej płyty jest tańsze niż wykonanie drogi z kostki brukowej. Ogromne zapotrzebowanie rynku na ten produkt, dodatkowo pozytywnie wpłynęło na decyzje kierownictwa w zakresie zrealizowania zaplanowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową zakładu produkcyjnego.

W planach na przyszłość uwzględniono poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów oraz pozyskanie nowych rynków zbytu dla tych produktów.

Zamów telefonicznie : 68 38684000