CZEKAJ WCZYTUJE STRONĘ

Zup - Bloczki ścienne Solbet

Zup - Bloczki ścienne Solbet

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10cm i szersze.

WERSJA "P+W" Z UCHWYTEM (BLOCZEK PROFILOWANY NA PIÓRA I WPUSTY ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE) (OZNACZONE "PWU")
Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
Należy wypełniać spoiny poziome
Bez wypełniania spoin pionowych
W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
Uchwytu montażowego się nie wypełnia

WERSJA "W" Z UCHWYTEM (BLOCZEK PROFILOWANY NA WPUSTY Z UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI) (OZNACZONE "WU")
Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
Należy wypełniać spoiny poziome
Należy wypełnić spoiny pionowe (wpustu się nie wypełnia)
Uchwytu montażowego się nie wypełnia

WERSJA BEZ PROFILOWANIA Z UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI (OZNACZONE "NU")
Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
Należy wypełniać spoiny poziome
Należy wypełnić spoiny pionowe
Uchwytu montażowego się nie wypełnia

WERSJA BEZ PROFILOWANIA BEZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH (OZNACZONE "N")
Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
Należy wypełniać spoiny poziome
Należy wypełnić spoiny pionowe

WERSJA "Z" (BLOCZEK PROFILOWANY NA ZAMEK) (OZNACZONE "Z")
Do wykonywania przy zastosowaniu kleju SOLBET Smart, zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
Należy wypełniać spoiny poziome
Należy wypełniać spoiny pionowe

Zamów telefonicznie : 68 38684000