CZEKAJ WCZYTUJE STRONĘ

Zup - Płyty drogowe

Zup - Płyty drogowe

Najlepsza oferta technologii budowy dróg śladowych

Firma ZUP sp. z o.o. proponuje najtańsze i najszybsze rozwiązania budowy dróg.
Koszt wykonania 100 - metrowego odcinka drogi dojazdowej kształtuje się na poziomie około 20.000 zł - 25.000 zł a czas wykonania około 3-4 dni.


Płyty drogowe stanowią element systemu budowy dróg śladowych, dojazdowych, tymczasowych, osiedlowych, leśnych, pasów przeciwpożarowych, ścieżek rowerowych oraz wiele innych.

Przedstawione rozwiązanie w znaczący sposób eliminuje dotychczasowe problemy z komunikacją do zabudowań siedliskowych, do których dojazd odbywa się drogami polnymi, nieprzejezdnymi w okresach deszczowych, gdy koszt wykonania drogi asfaltowej przekracza możliwości finansowe inwestora.

Zaletą dróg z płyt betonowych typu "PDTP" jest niski koszt ich wykonania oraz łatwość i szybkość montażu (płyty skonstruowane są w sposób zapobiegający zjawisku tzw. "klawiszowania"). Nie trzeba stosować krawężników, obrzeży ani podsypki cementowo - piaskowej.

Wyposażenie płyt w zamki, utrzymujące je w stałej pozycji po ułożeniu oraz kształt płyt umożliwiają wykonanie odcinków łukowych drogi.

Przedstawiona płyta typu "PDTP" została opatentowana oraz posiada atest Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Konstrukcja płyty przeszła szereg badań dotyczących nasiąkliwości, nośności i wytrzymałości.

Dane techniczne

Zamów telefonicznie : 68 38684000